Onde está a Igrexa Cristiá verdade hoxe?

Cal Igrexa ía continuar?

Miles de Igrexas e millóns de persoas Existen miles de grupos con maiores diferenzas doutrinais que afirman ser parte da igrexa de Cristo. Moitos deles están seriamente falando unidade ecuménica. Dous millóns de persoas están acreditados para ser parte destas igrexas. É unha igrexa enorme a verdadeira igrexa cristiá?

Onde está a Igrexa Cristiá verdade hoxe?

Posted in Galician