la traducció d’exempció de responsabilitat

La informació que aquí s’ha traduït a partir de materials d’idioma anglès per arribar a la major quantitat possible (Mateu 24:14; 28: 19-20. Mentre que els traductors són curosos per traduir correctament, ja que normalment no són membres de l’Església de Déu Contínua, entendre que no pot haver-hi algunes males interpretacions de la informació. Si alguna cosa no li sembla correcte o no està clar, podeu consultar la font original en anglès, de manera www.ccog.org.

Posted in Catalan
Acerca de la CCOG
La Continuación de la Iglesia de Dios, que intenta representar al remanente más fiel de la porción de Filadelfia (Apocalipsis 3: 7) de la Iglesia de Dios, basa sus creencias en la Sagrada Biblia. Lea la Declaración de Creencias de la CCOG para más información Declaración de las Doctrinas de la Continuación de la Iglesia de Dios.