la traducció d’exempció de responsabilitat

La informació que aquí s’ha traduït a partir de materials d’idioma anglès per arribar a la major quantitat possible (Mateu 24:14; 28: 19-20. Mentre que els traductors són curosos per traduir correctament, ja que normalment no són membres de l’Església de Déu Contínua, entendre que no pot haver-hi algunes males interpretacions de la informació. Si alguna cosa no li sembla correcte o no està clar, podeu consultar la font original en anglès, de manera www.ccog.org.

Posted in Catalan