Tradución

A información aquí foi traducida a partir de materiais de lingua inglesa para acadar o maior número posible (Mateo 24:14; 28: 19-20. Mentres os tradutores teñen coidado de traducir correctamente, xa que normalmente non son membros da Igrexa Continuada de Deus, entender que pode haber algúns erros de interpretación da información. Se algo non parece correcto ou non é clara, é favor consultar a fonte orixinal en inglés, polo www.ccog.org.

Posted in Galician