Kahoo ke tla ea lekolimong haele monake

Kahoo ke tla ea lekolimong haele monake

(Q eqchi) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Qeqchi