E Evangelio di Reino den Dios

3
KONTENIDO
1. Bo ta e eksepshonal tin e soluciona?
2. Kiko Evangelio a proklamá Jesus?
3. Tabata e Reino di Dios e Bieu Tèstamènt?
4. Bo ta siña e apòstelnan e Evangelio di Reino?
5. Fuentenan pafó di Nobo Tèstamènt siña di Reino den Dios
6. E iglesianan grecorromanas instruí e Reino ta Importante, ma…
7. Pa hasi e Reino di Dios
Informashon di Kontakto

 

E Evangelio di Reino den Dios

Posted in Papiamento