Blog Archives

E Evangelio di Reino den Dios

3 KONTENIDO 1. Bo ta e eksepshonal tin e soluciona? 2. Kiko Evangelio a proklamá Jesus? 3. Tabata e Reino di Dios e Bieu Tèstamènt? 4. Bo ta siña e apòstelnan e Evangelio di Reino? 5. Fuentenan pafó di Nobo

Posted in Papiamento

E Misterio e Proyekto di Dios

2 Kontenido 1. E Proyekto ta Dios ta un Misterio pa mayoria 2. Bo Por hasi e Kreashon? Bo Por hasi e Relashonnan? Bo Por hasi Satanás? Kiko ta e bèrdat? Bo ta e Misterionan di Sosiegu i di Piká?

Posted in Papiamento
Acerca de la CCOG
La Continuación de la Iglesia de Dios, que intenta representar al remanente más fiel de la porción de Filadelfia (Apocalipsis 3: 7) de la Iglesia de Dios, basa sus creencias en la Sagrada Biblia. Lea la Declaración de Creencias de la CCOG para más información Declaración de las Doctrinas de la Continuación de la Iglesia de Dios.
Artículos recientes