Blog Archives

E Evangelio di Reino den Dios

3 KONTENIDO 1. Bo ta e eksepshonal tin e soluciona? 2. Kiko Evangelio a proklamá Jesus? 3. Tabata e Reino di Dios e Bieu Tèstamènt? 4. Bo ta siña e apòstelnan e Evangelio di Reino? 5. Fuentenan pafó di Nobo

Posted in Papiamento

E Misterio e Proyekto di Dios

2 Kontenido 1. E Proyekto ta Dios ta un Misterio pa mayoria 2. Bo Por hasi e Kreashon? Bo Por hasi e Relashonnan? Bo Por hasi Satanás? Kiko ta e bèrdat? Bo ta e Misterionan di Sosiegu i di Piká?

Posted in Papiamento