Diospa Reinonmanta Evangelio

3
CONTENIDO
1. ¿Runa kayqa kanchu allichakuykunata?
2. ¿Ima Evangeliotan Jesús willarqan?
3. ¿Ñawpa Rimanakuypi Diospa Reinonqa reqsisqachu
karqan?
4. ¿Apostolkunachu Reinomanta allin willakuykunata
yachachirqanku?
5. Mosoq Testamentomanta hawapi kaq fuentekunan
Diospa Reinonmanta yachachirqanku
6. Greco-Romano iglesiakunan yachachinku Reino
Importante kasqanmanta, Ichaqa…
7. Imaraykutaq Diospa Reinon
Contacto nisqamanta willakuy

 

Diospa Reinonmanta
Evangelio

Posted in Quechua