Blog Archives

Diospa Reinonmanta Evangelio

3 CONTENIDO 1. ¿Runa kayqa kanchu allichakuykunata? 2. ¿Ima Evangeliotan Jesús willarqan? 3. ¿Ñawpa Rimanakuypi Diospa Reinonqa reqsisqachu karqan? 4. ¿Apostolkunachu Reinomanta allin willakuykunata yachachirqanku? 5. Mosoq Testamentomanta hawapi kaq fuentekunan Diospa Reinonmanta yachachirqanku 6. Greco-Romano iglesiakunan yachachinku Reino Importante

Posted in Quechua

Diospa planninmanta pakasqa yachay

2 Contenido nisqa 1. Diospa Planninmi Yaqa llapanpaq huk Misterio 2. ¿Imaraykun kamasqakuna? ¿Imaraykutaq Runakuna? ¿Imanasqataq Satanas? ¿Imataq Cheqaq kaq? ¿Imakunataq Samaymanta Huchamantawan pakasqa yachaykuna? 3. ¿Imatan yachachinku kay pachapi religionkuna? 4. ¿Imanasqataq Diosqa saqin ñakariyta? 5. ¿Imanasqataq Dios qamta

Posted in Quechua
Acerca de la CCOG
La Continuación de la Iglesia de Dios, que intenta representar al remanente más fiel de la porción de Filadelfia (Apocalipsis 3: 7) de la Iglesia de Dios, basa sus creencias en la Sagrada Biblia. Lea la Declaración de Creencias de la CCOG para más información Declaración de las Doctrinas de la Continuación de la Iglesia de Dios.
Artículos recientes