Haddii boqortoouada Jlaahay aadmuhi imutahay miyaanay

Haddii boqortoouada Jlaahay aadmuhi imutahay miyaanay

(Uspantek) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Uspantek