Blog Archives

Ndingayifumana njani injongo inkoliseko ebomini Ukucinga lemibuzo ebalulekileyo!

Mva kwiminyaka edlulileyo bamangaliswqe kutheni ubudlelwane babo bahlukene kutheni beziva belambatha nangona ukuba bakuzuzile oko bebezimisele ukufezekisa? (Nahuatl-Classical) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Nahuatl-Classical
Acerca de la CCOG
La Continuación de la Iglesia de Dios, que intenta representar al remanente más fiel de la porción de Filadelfia (Apocalipsis 3: 7) de la Iglesia de Dios, basa sus creencias en la Sagrada Biblia. Lea la Declaración de Creencias de la CCOG para más información Declaración de las Doctrinas de la Continuación de la Iglesia de Dios.
Artículos recientes