Blog Archives

Kami no kuni no fukuin

Sore ga kaiketsusakudesu! Kami no ōkoku ga shōnin to shite sekai ni sen be tsutae rareru made wa owari wa konaito iesu ga iwa reta koto o shitte imasu ka? (Machiguenga) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Machiguenga