Blog Archives

Obunempilo kwaye ukhuthaze impilo- ntle Ntlobo zekofu naxa!

Fikhetha kosi bungafumana na ntoni na oyifunayo ngokwemfuno zakho ozithandayo njengomntu? (Güilá Zapotec) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Güilá Zapotec