Obunempilo kwaye ukhuthaze impilo- ntle Ntlobo zekofu naxa!

Fikhetha kosi bungafumana na ntoni na oyifunayo ngokwemfuno zakho ozithandayo

njengomntu?

(Güilá Zapotec) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Güilá Zapotec