Ar misterio ar plan ar Jwä

Contenido
1. Plan Kwä ge ‘nar misterio pa mäs ndunthe
2. ¿Yogo’ä ar Creación? ¿Yogo’ä ya jä’i? ¿Yogo’ä Temu̲ ar zunthu? ¿Ter ‘me’ä majwäni? ¿Temu̲ ya misterios gí tsa̲ya̲ ne ar pecado?
3. ¿Temu̲ enseñan ya religiones jar ximha̲i?
4. ¿Yogo’ä Jwä permite ar du̲mu̲i?
5. ¿Yogo’ä Jwä gi ‘yo̲t’e?
6. Jawa ‘nar plan ya’bu̲ ar plazo
7. Ntheti finales
Mäs ungumfädi

 

Ar misterio ar plan ar Jwä

Posted in Queretaro Otomi