Blog Archives

Tapuymantam runakuna llumpayta yachayta Yachay sapskuna dyhs!

Nteron mundopi runakuna creenku kawsakusqampiwan imapas nisio atiynilloq kasqampi chaqa kawsasqampi creeqkunallam dyiospa cheqap? (Wayuu) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Wayuu