Blog Archives

Ko’tarilish jamoatdagi tortishuvlarga Oat bo’lgan masal!

Qayg’u davrida osmonga qayg’u o’rtasida sodir bo’ladi qayg’iudan keyin ko’tarilish qayg’u rtinchi qarash, odatda oldindan? (Wayana) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Wayana