Blog Archives

Diosnong probidensya maoang pagdumala

Inubanan sa kaal! Uggugma nagatiman ug nagdumala sa tanang mga butang sa unibersong doctrina sa diosnong probidensya nagpahayag ngaang adunay hingpit nga? (Q anjob al) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Qanjobal