Blog Archives

Kahoo ke tla ea leholimong haele monake Lintho tse sa lok!

Tsoaloe la bobeli o sitoa ho bona muso oakod emaa reho eena amotho a ka tsoaloa joang a se a tsofetse ka boela a khutlela popelong ea mae a boela a tsoaloa? (Kichwa) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Kichwa
Acerca de la CCOG
La Continuación de la Iglesia de Dios, que intenta representar al remanente más fiel de la porción de Filadelfia (Apocalipsis 3: 7) de la Iglesia de Dios, basa sus creencias en la Sagrada Biblia. Lea la Declaración de Creencias de la CCOG para más información Declaración de las Doctrinas de la Continuación de la Iglesia de Dios.
Artículos recientes